Умови роботи (Договор-оферта)

ТОВ “ФЕКО”, в особі інтернет-магазину feko.com.ua (далі ПРОДАВЕЦЬ), публікує цей договір, який є публічним договором-офертою на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі ПОКУПНИК) про таке:

Стаття 1 Предмет договору-оферти.

1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується передати у власність ПОКУПЦЮ, а ПОКУПНИК зобов’язується сплатити та прийняти замовлені в інтернет-магазині feko.com.ua товари (далі ТОВАР).

Стаття 2 Момент укладання договору.

2.1. Текст цього Договору є публічною офертою.

2.2. Факт оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ у ПРОДАВЦЯ як самостійно, так і через оператора є беззастережним прийняттям цього Договору, і ПОКУПНИК розглядається як особа, яка вступила з ТОВ «ФЕКО» у договірні відносини.

2.3. Оформлення ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ та розрахунку здійснюється шляхом замовлення ПОКУПЦЕМ в інтернет-магазині feko.com.ua.

Стаття 3 Характеристики ТОВАРУ.

3.1. У зв’язку з різними технічними характеристиками, колір ТОВАРА може відрізнятися від представленого на сайті.

3.2. Характеристики та зовнішній вигляд ТОВАРА можуть відрізнятись від описаних на сайті.

Стаття 4 Ціна товару.

4.1. Ціни в інтернет-магазині вказані у гривнях за одиницю ТОВАРА.

4.2. Тарифи на надання послуг з доставки, розвантаження, підйому та складання ТОВАРА залежать від його характеристик.

4.3. Загальна сума ЗАМОВЛЕННЯ, яка в деяких випадках (за бажанням покупця) може включати платну доставку ТОВАРУ.

Стаття 5 Оплата товару.

5.1. При готівковій формі оплати ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ ціну ТОВАРУ в момент його передачі, а ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний надати ПОКУПЦЮ касовий або товарний чек, або інший документ, що підтверджує оплату ТОВАРУ.

5.2. При безготівковій формі оплати обов’язок ПОКУПЦЯ по сплаті ціни ТОВАРА вважається виконаним з моменту резервування відповідних коштів у розмірі 100% (ста відсотків) передоплати на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ за системою liqpay.

5.3. ТОВАРИ поставляються ПОКУПЦЮ за цінами, найменуванням, у кількості, що відповідає рахунку, оплаченому ПОКУПЦЕМ.

Стаття 6 Доставка товару.

6.1. Доставка ТОВАРУ ПОКУПЦЮ здійснюється адресою та у строки, погоджені ПОКУПЦЕМ та менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні ЗАМОВЛЕННЯ, або ПОКУПЦІВ самостійно забирає товар зі складу ПРОДАВЦЯ за адресою.

6.2. Точна вартість доставки ТОВАРУ визначається менеджером ПРОДАВЦЯ при оформленні замовлення та не може бути змінена після узгодження ПОКУПЦЕМ.

6.3. Неявка ПОКУПЦЯ або не вчинення інших необхідних дій для прийняття ТОВАРУ можуть розглядатися ПРОДАВЦЕМ як відмови ПОКУПЦЯ від виконання ДОГОВОРУ.

Стаття 7 Гарантії товару.

7.1. На всю продукцію, що продається в Інтернет-магазині feko.com.ua, є всі необхідні сертифікати якості та санітарно-гігієнічні висновки.

7.2. Гарантійний термін експлуатації на ТОВАР встановлює виробник. Термін гарантії вказується у гарантійному талоні.

Стаття 8 Права та обов’язки сторін.

8.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію ПОКУПЦЯ та не надавати доступу до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством.

8.1.2. Надати ПОКУПЦЮ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті магазину (feko.com.ua). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням ЗАМОВЛЕННЯ.

8.1.3. ПРОДАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати цей ДОГОВІР в односторонньому порядку до моменту його укладання.

8.2. ПОКУПНИК зобов’язується:

8.2.1. До моменту укладання ДОГОВОРУ ознайомитись із змістом договору-оферти, умовами оплати та доставки на сайті магазину (feko.com.ua).

8.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) та реквізити для доставки ТОВАРА.

8.2.3. Прийняти та оплатити ТОВАР у зазначені у цьому ДОГОВОРІ терміни.

Стаття 9 Відповідальність сторін та вирішення спорів.

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього ДОГОВОРУ у порядку, передбаченому цим ДОГОВОРОМ та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за доставку ЗАМОВЛЕННЯ, якщо ПОКУПЦЕМ вказано неправильну адресу доставки.

9.3. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності, якщо очікування ПОКУПЦЯ про споживчі властивості ТОВАРУ виявилися не виправданими.

9.4. ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань щодо доставки ТОВАРУ, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин.

9.5. ПОКУПЕЦЬ, оформляючи ЗАМОВЛЕННЯ, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про себе, а також підтверджує, що з умовами цього ДОГОВОРУ ознайомлений та згодний.

9.6. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, СТОРОНИ мають право звернутися за судовим захистом своїх інтересів.

Стаття 10 Повернення та обмін товару.

10.1. Вимога ПОКУПЦЯ про обмін або повернення ТОВАРА підлягає задоволенню, якщо ТОВАР не був у вжитку, збережено його споживчі властивості, збережено і не порушено упаковку, збережено документи, що підтверджують факт покупки цього ТОВАРУ в інтернет-магазині feko.com.ua.

10.2. Строк такої вимоги становить 14 (чотирнадцять) днів з моменту передачі ТОВАРУ ПОКУПЦЮ.

10.3. ПОКУПЕЦЬ компенсує ПРОДАВЦЮ необхідні транспортні витрати, понесені у зв’язку з організацією обміну або повернення ТОВАРУ.

Стаття 11 Форс-мажорні обставини.

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні та непереборні за цих умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань СТОРОНАМИ за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо), обставини суспільного життя (військові дії, надзвичайні положення, найбільші страйки, епідемії тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо). Протягом цього часу СТОРОНИ не мають взаємних претензій, і кожна зі СТОРОН бере на себе ризик наслідку форс-мажорних обставин.

Стаття 12 Термін дії договору.

12.1. Цей ДОГОВІР набирає чинності з моменту звернення до ТОВ «ФЕКО» та оформлення ЗАМОВЛЕННЯ, та закінчується при повному виконанні зобов’язань СТОРОНАМИ.

Стаття 13 Реквізити інтернет-магазину.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФЕКО»
Юридична адреса: 79071, Львівська обл., м. Львів, вул. Щирецька, буд. 36
Поштова адреса: 79071, Львівська обл., м. Львів, вул. Щирецька, буд. 36, ТЦ «Будмаркет», магазин №42
Тел./факс - 0322956869
Код ЄДРПОУ – 38141768
UA183253210000026007053721442 в ПАТ «ПРИВАТБАНК», 
МФО 339500
Свідоцтво платника ПДВ – №200047748
ІПН – 381417613038
Платник податку на загальних підставах
Директор – Надвидний Андрій Вікторович
Усі результати пошуку